Otevřít se…

Jsem ženou i matkou. A občas je to velice náročná životní role. Jedna doplňuje druhou a naopak. Potřeba dokonalosti: být ve všem, co jako