Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Petra Prchalová – www.kvetuvplotu.cz
IČ: 02342146
Kaštanová 1115/15 779 00 Olomouc

Místo, datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne … jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.kvetuvplotu.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží …. Toto zboží jsem převzal/a dne …

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodla jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši … Kč ve prospěch mého bankovního účtu č…., nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem
…………………………………………..
(vlastnoruční podpis)
Přílohy: Kopie kupního dokladu