Život v květináči

Každý z nás jsme vyrůstali v jiném květináči. S jinými podmínkami, životními zkušenostmi.

  • Absence vláhy z nás mohla vytvořit bytosti věčně žíznivé.
  • Absence světla z nás mohla vytvořit bytosti uzamčené ve vlastní temnotě.
  • Absence vhodné teploty z nás mohla vytvořit chladné bytosti.
  • Absence kyslíku z nás mohla vytvořit úzkostné bytosti.

Jakmile se podívám kolem sebe, nejčastěji vidím shon, netrpělivost a dychtivost. Malé děti ve středu svého přístavu, rodině, nedokáží zapustit své kořeny. Důvodem je absence kvalitních podmínek pro jejich zakořenění.

  • Ukažte dětem, co umí světlo
  • Ukažte dětem, co umí nasycení
  • Ukažte dětem, co umí teplo
  • Ukažte dětem, co umí nádech

Chci číst o tom, co jste jako první zasadili…

Petra

Učím se být zemí, hájem, květem i plotem.
To nejcennější, co se v životě učím mi ukázala Matka Země.
Moudrost, která je všude kolem nás…
…s důvěrou růst
…s důvěrou naslouchat
…s důvěrou cítit
…s důvěrou věřit

Napsat komentář

Your email address will not be published.