Bez plotů není květů…

Rostla jsem jako malé děvče s pocitem velké vnitřní svobody. Značnou část dětství jsem trávila v zahradě své brababičky a pradědečka. Místo bující teplým světlem.

Vracím se tam pokaždé, když potřebuji zklidnit svou mysl. Květena zahrady zásadním způsobem ovlivnila můj vztah k přírodě, i když jsem to pochopila až mnohem později.

Jako dítě jsem byla sama sobě mnohem blíž než tomu bylo v letech pozdějších. Vrátit se zpět k propojení bylo obrovskou cestou…na které se nyní nacházím. Díky svému prvotnímu propojení jsem pochopila, jak se sama k sobě znovu dostat. Má cesta je přes sílu a moudrost Matky Země.

Pozorujte své malé děti a jejich propojení…učte se…

Děkuji všem odpojením, které v mém životě nastaly. Bez odpojení neexistuje propojení.

Jak probíhalo Vaše opětovné propojení?

Petra

Učím se být zemí, hájem, květem i plotem.
To nejcennější, co se v životě učím mi ukázala Matka Země.
Moudrost, která je všude kolem nás…
…s důvěrou růst
…s důvěrou naslouchat
…s důvěrou cítit
…s důvěrou věřit

Napsat komentář

Your email address will not be published.