Příběhy pařezů

I ten nejstatnější strom nepodrží své listy po celý roční cyklus.

A já se už tolikrát v životě zlobila, že jsem o něco/někoho přišla. Stále se učím ze svého života pouštět staré, a poskytovat tak ve svém háji prostor pro nový porost. Samotné emoce ze ztráty bolí mnohdy řadu let, obzvláště pokud jsou stopy po starém porostu stále viditelné. Věnovala jsem jim čas i modlitbu.

Od té doby rozumím lépe symbolice pařezů…a každý má svůj vlastní příběh.

Staré je pryč, ale země si pamatuje…

Ráda bych vyznala hold všem těm stromům, které již v mém háji nejsou.

Děkuji za společnou cestu, příležitosti i sílu odejít.

Petra

Učím se být zemí, hájem, květem i plotem.
To nejcennější, co se v životě učím mi ukázala Matka Země.
Moudrost, která je všude kolem nás…
…s důvěrou růst
…s důvěrou naslouchat
…s důvěrou cítit
…s důvěrou věřit

Napsat komentář

Your email address will not be published.