/

Býti kruhem…

Když pozoruji svého syna obklopeného přírodou a zvířaty o které se v našem druhém domově staráme, cítím příjemný klid. Pocit jistoty, vnitřního tepla i bezprostřednosti.