Býti kruhem…

Když pozoruji svého syna obklopeného přírodou a zvířaty o které se v našem druhém domově staráme, cítím příjemný klid. Pocit jistoty, vnitřního tepla i bezprostřednosti.

Blíží se synovi sedmé narozeniny, jsou to léta, kdy už vše vnímá velmi silně a tvoří si obrazy, které jej mohou provázet zbytkem jeho života. Zakořeňuje v místech, kde cítí příjemné teplo – kde cítí blízkost své přirozenosti. Já se zas a znova, díky němu, vracím do svého dětství…do míst, kde jsem zapustila svůj životní kořen.

Učí mě sedět na místě, pozorovat mravence ve výstavbě svého mraveniště. A najednou cítím, jako bych byla opětovně tou malou dívkou…

…ta malá dívka je uvnitř stále, jen obal vyzrál.

Zářím jako slunce v procesu rozpomínání…a přeji ten stejný cyklus rovněž mému synovi.

Na co jste si díky Vašim dětem rozpomněli Vy?

Petra

Učím se být zemí, hájem, květem i plotem.
To nejcennější, co se v životě učím mi ukázala Matka Země.
Moudrost, která je všude kolem nás…
…s důvěrou růst
…s důvěrou naslouchat
…s důvěrou cítit
…s důvěrou věřit

Napsat komentář

Your email address will not be published.